• בימים ההם

    בקשר עם חודש אדר, אנו מפרסמים צרור תמונות בהן נראה הרב יקותיאל ראפ ע"ה, מחלק 'משקה' לתמימים בריקודים. הרב ראפ עמד בראש מטה שירה וזמרה, ופעל במסירות לקיים את הוראתו הק' של כ"ק אד"ש מה"מ לקיים שירה וריקודים כהכנה לגאולה האמיתית והשלימה • לתמונות

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם
אריסטו 339