אהלי תורה 1290
  • שבת צבאות השם: מידע אודות ההסעות

    לנוחיות ההורים, מידע אודות ההסעות שיובילו את החיילות לשבת צבאות השם בכרם ביבנה ובגן יבנה. וכן דפי המידע והתקנון. מתנועת הנוער צבאות השם מוסרים כי ההכנות בעיצומן נערכות בשטח לקליטת החיילות • לכל המידע

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
סרט 300
זאב קרומבי
אהלי תורה 300