hope 1290
  • השלוחות נהנות מארוחות מושקעות ברמה

    שלוחות מכל רחבי תבל משתתפות בתכנית הייחודית לשלוחות המלך, ימי עיון לרגל כ"ב שבט, שנפתחה ביום רביעי ותסתיים הערב (ראשון). לאורך כל ימי התכנית, נהנות השלוחות מארוחות מושקעות במיוחד, באולמות בנין אש"ל הסמוך לבית חיינו – 770 • לתמונות

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
באתי לגני
זאב קרומבי