hope 1290
  • מי אחראי לביטחונם של הילדים בהסעות?

    הסעות הן אמצעי שכיח להגעת תלמידים לגני הילדים ולבתי הספר בישראל. כחמישית מהתלמידים במוסדות החינוך הרשמיים מגיעים לבתי הספר באמצעות הסעות. מידי שנה בשנה נפגעים ילדים שהוסעו ברכבי הסעות. מספר תאונות הדרכים בהן מעורבים רכבי הסעות נמצא במגמת עליה. רוב הילדים נפגעו בתוך רכב ההסעות וחלקם מחוץ לו, כאשר נדרסו על ידו • למדריך המלא

    אילוסטרציה
i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
באתי לגני
זאב קרומבי