שערי גאולה 1290
עוף ירו 216
קריות 216
טורין
ווטסאפ