• כ"ט סיון
    חתונות
    אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
  • אריסטו 216
    רייניץ חדש 216