אגודה ירושלים
  • לחיזוק ההתקשרות: 50 סיפורים על הרבי

    לקראת ג' תמוז, מגישה מערכת חב"ד אינפו פרוייקט מיוחד הכולל 50 סיפורים על הרבי מלך המשיח, החל מתחילת שנות הנשיאות • הסיפורים לוקטו מתוך רשימותיו של אחד מאנ"ש והם כתובים בצורה קולחת וברורה, המביאה לקוראים זווית מרתקת על הנהגתו הקדושה של הרבי מלך המשיח • לסיפורים

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
שטרברג 300
זאב קרומבי
אגודה 339