hope 1290
  • זכרונות הרב מרוזוב: ראיון מיוחד לשבועון 'בית משיח'

    הרה"ח ר' מענדל מרוזוב ע"ה שנפטר לפני שעות ספורות והוא בן מאה ואחד שנים, היה מזקני חסידי חב"ד ו'בעל שמועה' נדיר למעשיות של חסידי חב"ד בדורות הקודמים. לפני מספר שנים התראיין הרב מרוזוב לשבועון העולמי 'בית משיח', שם הוא סיפר מזכרונות ילדותו על נסיעה לרבי מסוג שונה, על מעמד התקיעות במחיצת הרבי הצמח-צדק, ועל ראשית נשיאותו של הרבי המהר"ש • לקריאת הראיון

    ארכיון
i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
באתי לגני
זאב קרומבי