בית משיח 1290
  • כפר חב"ד: חתונת משפחות קטורזה-ליאני • גלריה

    ביום שלישי באוהל האירועים בכפר חב"ד, נערכה חתונת הת' אליהו ינון קטורזה מירושלים, עב"ג למשפחת ליאני מרחובות, בהשתתפות מאות אורחים וידידים שבאו לשמוח בשמחת המשפחות • צלם חב"ד אינפו שמואל עמית מגיש גלריית תמונות

i
מכון איתן 300
מכון איתן 339
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
בית משיח 300
זאב קרומבי
לפמ 300