כולל חב"ד 1290
  • ברכת מזל טוב מזל טוב!

    חברי מערכת חב"ד אינפו שמחים לאחל ברכת מזל טוב מזל טוב לת' זלמן לרנר העומד לימין האתר ומסייע כל העת, לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג מנוחי שמי וכן למשפחות הנכבדות שיחיו. יה"ר שיהא הבנין בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות ולנח"ר לכ"ק אד"ש מה"מ.

i
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
300 כולל חב"ד
תכשיטי המלך 300
דקל כהן 300