• ברכת מזל טוב מזל טוב!

    חברי מערכת חב"ד אינפו שמחים לאחל ברכת מזל טוב לת' מנחם מענדל קונסטנטיני – נתניה, העומד לימין האתר ומסייע כל העת, לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג ברכה גיטל דובקין – צפת, וכן למשפחות הנכבדות שיחיו. יה"ר שיהא הבנין בנין עדי עד על יסודי התורה והמצווה כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות ולנח"ר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח • מערכת חב"ד אינפו שמחים להגיש תמונות מה'ווארט'

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
זאב קרומבי
את"ה