בית משיח 1290
  • תמונת היום

    בימים האחרונים עמלו פועלים על שיפוץ עמוד התפילה ובימת קריאת התורה בזאל הקטן של בית חיינו, המשמשים את המתפללים זה עשרות שנים, עוד מתקופתו של כ"ק אדמו"ר הריי"צ. השיפוץ נעשה בתרומתו של ר' גדי בליזינסקי • לתמונות

i
מכון איתן 300
מכון איתן 339
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
בית משיח 300
זאב קרומבי
לפמ 300