התחרות
  • תמונת היום

    בימים האחרונים עמלו פועלים על שיפוץ עמוד התפילה ובימת קריאת התורה בזאל הקטן של בית חיינו, המשמשים את המתפללים זה עשרות שנים, עוד מתקופתו של כ"ק אדמו"ר הריי"צ. השיפוץ נעשה בתרומתו של ר' גדי בליזינסקי • לתמונות

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
באתי לגני
זאב קרומבי