hope 1290
  • קראוהו בהיותו קרוב: תפילת מנחה אצל הרבי

    בתפילת מנחה של צום עשרה בטבת במנין כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, היה הזאל הגדול של בית חיינו מלא בתמימים ואנ"ש. לאחר קריאת התורה ותפילה, צפה הקהל במראות קודש מ"דברי כיבושין" מתוך ציפיה לראות את הרבי בעיני בשר בהתגלות השלימה • צלם חב"ד אינפו ינון סויסה מגיש גלריית תמונות

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
באתי לגני
זאב קרומבי