אגודה ירושלים
  • מפתיע: בצהרי היום המרא דאתרא התיישב להתוועד

    בצהרי יום י"ט כסלו, בעיצומו של סדר נגלה בבית חיינו, כשחלק מהתמימים יושבים ולומדים, וחלק עדיין בהמשך שיא של ההתוועדות אמש, המרא דאתרא וחבר הבד"ץ הרב יוסף ישעי' ברוין בהפתעה גמורה התיישב להתוועד עם התמימים ואנ"ש במשך כמה שעות ברציפות, עד תפילת מנחה במנין המרכזי של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח • לתמונות

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
שטרברג 300
זאב קרומבי
אגודה 339