בית משיח 1290
  • כ"ב שבט: עשרות תמימים השכימו קום לסדר דבר מלכות

    בבוקרו של יום רביעי כ"ב שבט, התייצבו קודם חסידות בוקר, עשרות תמימים, לסדר דבר מלכות מיוחד עם כיבוד כיד המלך. סדר זה נועד לרגל המצב הבטחוני באה"ק, וכן לרפואת הת' רפאל שמואל שי' שדמי, שיתעורר ויחלים במהרה • לתמונות

i
מכון איתן 300
מכון איתן 339
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
בית משיח 300
זאב קרומבי