אהלי תורה 1290
  • כ"ב שבט: עשרות תמימים השכימו קום לסדר דבר מלכות

    בבוקרו של יום רביעי כ"ב שבט, התייצבו קודם חסידות בוקר, עשרות תמימים, לסדר דבר מלכות מיוחד עם כיבוד כיד המלך. סדר זה נועד לרגל המצב הבטחוני באה"ק, וכן לרפואת הת' רפאל שמואל שי' שדמי, שיתעורר ויחלים במהרה • לתמונות

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
סרט 300
זאב קרומבי
אהלי תורה 300