מלכות 1290
  • ייהפך לששון ולשמחה: י"ז תמוז אצל הרבי

    בצום י"ז תמוז (נדחה), ייהפך לששון ושמחה, הגיעו רבים מאנ"ש והתמימים לתפילת מנחה במנין כ"ק אדמו"ר מה"מ. לאחר מכן צפה הקהל בוידאו, מראות קודש משיחה, דברי כיבושין בצום הרביעי, מתוך תפילה לגאולה האמיתית והשלימה • צלם חב"ד אינפו ינון סויסה מגיש גלריית תמונות

i
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
קזח 500
למען ילמדו 300