בראשיתה להוריד ב1 דצמבר
  • התעוררות לגאולה בסעודת משיח אצל הרבי

    רבים מאנ"ש והתמימים הגיעו לערוך את סעודת משיח בהתוועדות קודש של כ"ק אד"ש מה"מ בבית חיינו, בית משיח – 770, ולנצל את הזמן המיוחד הזה לדרוש את הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש • צלם חב"ד אינפו שמואל עמית תיעד את ההבדלה במוצאי החג והוא מגיש גלריית תמונות

i
קריות 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
תכשיטי המלך 300