אהלי תורה 1290
  • הרב אבישיד מסר פלפול בנגלה לתמימים בבית חיינו

    אמש נמסר לתלמידי התמימים בבית חיינו 770 פלפול עמוק בנגלה ע"י הרב מיכאל אבישיד רב קהילת חב"ד בית שמש ומרבני מכון הלכה חב"ד, לאחר השיעור המשיכו התמימים להתפלפל בסוגיה עם הרב במשך שעות ארוכות • לתמונות

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
סרט 300
זאב קרומבי
אהלי תורה 300