אהלי תורה 1290
  • חגיגה ב'קבוצה': אחיהם התחתנו, החברים שימחו

    את שנת ה'קבוצה' מקדשים התמימים ושומרים עליה מכל משמר, כאשר לעתים אף מוותרים על השתתפות פיזית בחתונת אח ואחות כדי לא לפספס אפילו יום אחד מ'שנה תמימה' בד' אמות דכ"ק אדמו"ר מה"מ. במהלך שבוע זה התחתנו באה"ק הת' מנחם מענדל טל והת' שלום פייגין ועבור אחיהם שלא השתתפו בגופם בחתונה, ארגנו חבריהם התמימים בקבוצה תשע"ח חגיגה של ממש, על מנת לשמוח עימם יחדיו בהשתתפות ממרחק בשמחה הגדולה • צלם חב"ד אינפו מענדי קורנט מגיש מאה רגעים

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
סרט 300
זאב קרומבי
אהלי תורה 300