hope 1290
  • בעוד שבוע: ההתוועדות המרכזית לרגל י' שבט בבית חיינו

    ביום רביעי בעוד שבוע, תתקיים ההתוועדות המרכזית לכבוד יום קבלת הנשיאות י' שבט של הרבי מלך המשיח, בהשתתפות מאות מאנ"ש ותמימים, ואורחים שיגיעו לכבוד היום הבהיר לבית חיינו. במהלך ההתוועדות ישאו דברים רבני השכונה וחברי הבד"צ, משפיעים, שלוחים ועוד • לכל הפרטים

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
באתי לגני
זאב קרומבי