• בית חיינו: התמימים מתכוננים לי"א ניסן

    ארגון 'את"ה העולמי', פתח את המבצע הענק 'להבין לימות המשיח', מבצע הכנה ומתנה לכ"ק אד"ש מה"מ לרגל י"א ניסן. המבצע עוסק בתורתו של הרבי מה"מ על הלכות 'מלך המשיח' בספר הרמב"ם, והתמימים בכל ישיבות תות"ל בארץ ובעולם שוקדים בעיון רב על חומר לימוד מרתק • בבית חיינו, אף התקיים שיעור מרתק בחומר הלימוד אותו מסר הר' ניסים לגזיאללגלריית תמונות

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
זאב קרומבי
למען ילמדו