בראשיתה להוריד ב1 דצמבר
  • אנ"ש והתמימים בהתוועדות ב' ניסן

    התוועדות חסידים המרכזית לרגל ב' ניסן, נערכה בבית חיינו – 770, בהשתתפות רבני השכונה שיחיו, משפיעים ושלוחים, אנ"ש והתמימים. בהתוועדות נשאו דברים על בעל ההילולא כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע, וכן על שיחת ב' ניסן תשמ"ח בענין "יחי המלך" • לתמונות

i
קריות 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
תכשיטי המלך 300