אהלי תורה 1290
  • כשהרבי ענה: "ואין לשער כלל גודל הענין וערכו"

    במשך השנים קיבל ארגון החסד "אש"ל – הכנסת אורחים" עשרות רבות של מענות קודש: "גדולה מצות אש"ל ולאלפים מבנ"י ובזמן דעת רצון וכו' במיוחד", "בברכה להצלחה רבה בביקורם כאן, ובהנהלת האש"ל לתהילה לשם ולתפארת, וגדול זכות הכנסת אורחים כו'"."ת"ח ת"ח על הבשו"ט הנ"ל. ואין לשער כלל גודל הענין וערכו" • לתרומה און ליין • לסקירה מקיפה

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
סרט 300
זאב קרומבי
אהלי תורה 300