אור יהודה 1290
  • השלוחים אצל המשלח: תפילת שחרית אצל הרבי

    הזאל הגדול של בית חיינו – 770 היה מלא וגדוש באלפי שלוחים בתפילת שחרית במנין כ"ק אדמו"ר מלך המשיח. השלוחים ניצלו את ההזדמנות לתפילה במתינות אחרי לימוד חסידות, ולאחר מכן פנו לארוחת בוקר ולהמשך תכנית הכינוס • צלם חב"ד אינפו אהרל'ה קרומבי מגיש גלרית ענק

i
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אור יהודה 300
כינוס 300