מרומים 1290
  • הולכים לדרכם: האורחים חוזרים לאה"ק

    לאורך כל היום נראו המראות של אורחים הנפרדים מבית חיינו אחרי חודש החגים, מעמיסים את המזוודות על המוניות ויוצאים לשדה התעופה בדרכם חזרה לאה"ק. ביחד עם המזוודות הגשמיות, הם לוקחים עימם את העיקר – המטען הרוחני אותו העמיסו אצל הרבי מלך המשיח בתשרי • צלם חב"ד אינפו ינון סויסה מגיש גלריית תמונות

i
צפת 800
צפת 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
תחרות 300
תכשיטי המלך 300
קרית היובל