hope 1290
  • תמונת היום

    ראשוני השלוחים החלו להגיע אמש (שני) לחצרות קדשנו, לקראת כינוס השלוחים העולמי תשע"ו שיתחיל בעז"ה ביום רביעי. לאורך היום נראו המראות המוכרים של המוניות הצהובות, ומהן יוצאים השלוחים הנרגשים המגיעים אל המשלח, להודיע כי סיימו את העבודה והם מוכנים להתגלות.

    צילום: מ. נבון
i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
באתי לגני
זאב קרומבי