אהלי תורה 1290
  • החלו ההכנות לקראת כינוס השלוחים העולמי תשע"ט

    במשרדי ועד הכינוס שעל-ידי המרכז לעניני חינוך, החלו ההכנות לקרא כינוס השלוחים העולמי תשע"ט, שיתקיים השנה במתכונת משופרת למען קהל השלוחים ברחבי תבל, שיעמוד בסימן "להביא לימות המשיח", כפי השליחות שקיבלנו מהרבי מלך המשיח: הכנת העולם לקבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש • לכתבה המלאה

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
סרט 300
זאב קרומבי
אהלי תורה 300