• בתפוסה מלאה: מקומות לינה לשלוחים במהלך הכינוס

    ועד הכינוס הדואג לרווחתם של שלוחי המלך, הודיע היום על תפוסה מלאה במקומות הלינה שהוכנו עבור השלוחים. המחלקה שעל ידי ועד הכינוס מספקת מקומות לינה ראויים עבור שלוחים שאין להם היכן להתאכסן במהלך בשכונת המלך, ונרשמו ברישום המוקדם. בנוסף לכך בנין "אש"ל הכנסת אורחים" נמצא בתפוסה מלאה על ידי השלוחים • לתמונות

i
צפת 800
צפת 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
תחרות 300
תכשיטי המלך 300
קרית היובל