hope 1290
  • תורת אמת: תנופת לימוד אחרי קבלת התורה

    תנופת לימוד מיוחדת ב"ירחא תליתאי", חודש שבו ניתנה התורה. מיד לאחר חג השבועות, כהוראת הרבי, התקיים בישיבה "כינוס תורה" בהשתתפות רבנים מהישיבה ומחוצה לה. הרבנים פלפלו בנושאים שונים ומגוונים, וכן שיעור מיוחד מהרב טברדוביץ, דיין ומו"צ בכפר חב"ד, בנושא: הלכות מוקצה בנוגע למעשה בפועל • לדיווח ותמונות

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
באתי לגני
זאב קרומבי