• 'תורת אמת': כינוס תורה לחיזוק הלימוד לקראת מתן תורה

    זמן הקיץ נפתח בתנופה וחיות מחודשת בלימוד התורה. תלמידי התמימים משקיעים את עצמם בנגלה ובחסידות. ההוספה מתבטאת לא רק בכמות כי אם גם באיכות. בחלק מהסדר לומדים התמימים בכוחות עצמם מפרשים על סדר הדף, כחלק בלתי נפרד מחומר הלימודים, דבר המכניס 'קאך' מיוחד בלימוד הגפ"ת • לכתבה המלאה

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
זאב קרומבי
למען ילמדו