• שלוחים חדשים לעיר דיז'ון בצרפת

    הרב דב וחיה מושקא זונץ עם שני ילדיהם שיחיו, מצטרפים היום לשלוחים הוותיקים, משפחת סלונים. השלוחים החדשים יעזרו בביסוס המוסדות ובביקור היהודים המפוזרים בכל האיזור, ויעזרו בהכנת המקום לקבלת פני משיח צדקנו תיכף ומיד ממש. אנו מאחלים להם הצלחה רבה ומופלגה.

    העיר דיז'ון ממבט אווירי
i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
מכירה סינית 500
מרגליות 300