hope 1290
  • שבת התעלות רוחנית לישיבה גדולה תורת אמת בחברון

    ביום שישי בצהריים לאחר מבצע תפילין בעיה"ק ירושלים יצאו תלמידי התמימים דישיבה גדולה 'תורת אמת' ירושלים לשבת התעלות בעיה"ק חברון. בדרך עצרו התמימים בקריית ארבע אצל הצייר החסידי הרב ברוך נחשון שי', ושמעו ממנו על הקשר המיוחד שלו עם הרבי, ועל ההוראות מהרבי בנוגע לציוריו המופלאים • לדיווח ותמונות

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
באתי לגני
זאב קרומבי