בראשיתה להוריד ב1 דצמבר
  • רחובות: שלושים ושמונה סיומי מסכתות בישיבה

    במסגרת מבצע תורה "אליבא דהלכתא" שנערך בישיבת חב"ד רחובות בראשותו של הרב חיים אהרון שלושים ושמונה תמימים שיחיו למדו ונבחנו על מסכת ברכות משולב בלימוד עשרות סימנים משלחן ערוך אדמוה"ז. הסיום נערך ברוב פאר והדר בסעודת מצווה ודברי ברכה מרב הקהילה הרב מנחם מענדל גלוכובסקי • צילום: סיון אופיר • לדיווח ותמונות

i
קריות 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
תכשיטי המלך 300