• רבני מכון הלכה חב"ד התאספו ויצאו ב"קול קורא"

    לקראת חודש החגים התאספו רבני "מכון הלכה חב"ד" לאסיפת היערכות לקראת התגברות העומסים על מוקדי ההלכה וכן לקראת הוצאת המדריכים והתרשימים ההלכתיים לאנ"ש • בסיום המפגש ניסחו וחתמו הרבנים על "קול קורא" לאנ"ש להתגייס לפעולות למכון הלכה חב"ד ולתרום בימי ההתרמה הגדולה בימים שני ושלישי הקרובים • לתמונות מהמפגש ולקריאת המכתב

    צילום: חיים טויטו
i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
זאב קרומבי