מקווה 1290
  • עליה לקברו של השליח הרב זלמן הכהן אבעלסקי בירושלים

    לרגל יום היארצייט הרביעי בכ"ט סיון של הרב זלמן הכהן אבעלסקי נסעו בני משפחתו, בניו ונכדיו, ונציגות מתלמידיו, בראשות מ"מ אביו השליח הרב יוסף יצחק הכהן אבעלסקי, תחת אבטחה כבדה ובאוטובוסים ממוגנים, לחלקת חב"ד בהר הזיתים להעתיר בתפילה בקברו הק' של זקן השלוחים, בשליחויות רבותינו נשיאנו, משרידי 'דור דעה' • לכתבה המלאה

i
מכון איתן 300
מכון איתן 339
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
גיל ברק 300
זאב קרומבי
מקווה 300