• עליה לקברו של השליח הרב זלמן הכהן אבעלסקי בירושלים

    לרגל יום היארצייט הרביעי בכ"ט סיון של הרב זלמן הכהן אבעלסקי נסעו בני משפחתו, בניו ונכדיו, ונציגות מתלמידיו, בראשות מ"מ אביו השליח הרב יוסף יצחק הכהן אבעלסקי, תחת אבטחה כבדה ובאוטובוסים ממוגנים, לחלקת חב"ד בהר הזיתים להעתיר בתפילה בקברו הק' של זקן השלוחים, בשליחויות רבותינו נשיאנו, משרידי 'דור דעה' • לכתבה המלאה

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
זאב קרומבי
למען ילמדו