מלכות 1290
  • סיום הרמב"ם וחתימת זמן הקיץ בישיבה הגדולה בנוף הגליל

    ביום ה' מנחם אב, סיכמו תלמידי התמימים בישיבה הגדולה בנוף הגליל את זמן הקיץ בו למדו התמימים בשקידה מאות דפי גמרא, מאות סימנים בשו"ע אדמוה"ז והלכות בית הבחירה להרמב"ם, התמימים נבחנו עליהם אצל הר"מים בישיבה וגילו ידע רב • לדיווח וגלריית תמונות

i
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
קזח 500
למען ילמדו 300