מצות אנ"ש 1290
  • נכשל הנסיון להשתלטות על שם חב"ד-ליובאוויטש

    בהחלטה מנומקת היטב המתפרסת על פני עשרות סעיפים, דחה רשם סימני המסחר בישראל בקשה לנכס את השמות חב"ד וליובאוויטש לארגונים ספציפיים וכך למנוע מכל מוסדות חב"ד להשתמש בהם. הרשם קבע כי אין לבקשה על מה להסתמך • לקריאת ההחלטה המלאה

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
זאב קרומבי
יא ניסן