hope 1290
  • נחשף: הצ'ארדי לגיוס 770 מנויים כמתנה לרבי

    לקראת י"א ניסן, כל המשפחה מתקשרת לרבי מלך המשיח עם אמונה וביטחון בדברי הרבי, התמסרות ל"שליחות היחידה" וחיבור לנושא הדגל בהפצת בשורת הגאולה. היעד הוא 770 מנויים חדשים לעיתון 'בית משיח' וכל המצטרפים משתתפים בהגרלה גדולה • לאתר המבצעלכל הפרטים

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
באתי לגני
זאב קרומבי