נשי חב"ד 1290
  • מכון סמיכה למעשה: הרחובותים הפגינו בקיאות במבחן

    בתחילת השבוע (ב) התאסף הסניף ברחובות של מכון סמיכה למעשה למבחן  בסמיכה, במשך יותר משעה נבחנו משתתפי קורס הסמיכה הייחודי אצל הרב יחיאל גברא רב מועצה אזורית גדרות ומרבני המכון שעמד על ידיעותיהם בחומר הנלמד • לדיווח ותמונות

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
מכירה סינית 500
מרגליות 300