hope 1290
  • מחר: עשרות מפקדי צבאות השם מרחבי הארץ יתכנסו

    במפקדת תנועת הנוער צבאות השם בארץ הקודש משקיעים במפקדים. במשך השנה הם מדריכים במסירות את החיילים בסניפים וכעת הם יתכנסו ליומיים של הכשרה חווייתית ומלמדת, במרכז השדה של קק"ל בנס הרים.

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
באתי לגני
זאב קרומבי