• מבצע תורה בישיבה קטנה תורת אמת

    מבצע תורה בישיבה קטנה תורת אמת נמצא בעיצומו. תלמידי התמימים לומדים בשקידה והתמדה סוגיות ערוכות בנגלה ובחסידות. בחלק הנגלה מעיינים התמימים בסוגיות עמוקות במהותם של אבות המלאכות, ובחלק החסידות התחילו התמימים ללמוד את נושא עבודת התפילה. לתועלת הקוראים מצורף בזה שלושת חוברות הלימוד להורדה

     

i
קופת בחורים
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
זאב קרומבי
יא ניסן