בראשיתה להוריד ב1 דצמבר
  • מאות מילדי פלורידה צעדו בפורט לודרדייל

    מאות ילדי פלורידה יחד עם הוריהם ומחניכיהם אנשים נשים וטף צעדו בתהלוכת ל"ג בעומר לקבלת פני משיח צדקנו שאורגנה ע"י בית משיח פלורידה, בהנהלת הרב מרדכי ענתי. לאחר שבועות של עמל, הכנה ותכנון התהלוכה והכינוס לכל פרטיו, כשילדי בית משיח מתכוננים גם הם לתהלוכה מי בתופים ומי בדגלים • לדיווח ותמונות

i
קריות 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
תכשיטי המלך 300