נשי חב"ד 1290
  • לתועלת הציבור: עלוני הסברה לקידוש לבנה באדר ב' • להורדה

    מטה קידוש לבנה העולמי לחודש שבט, בהפקת מרכז חב"ד למושבי צפון הנגב, ע"י שליח הרבי מלך המשיח ר' ליאור מלכא מפרסמים כעת לציבור עלון הסברה המתאים לכל שליח ופעיל לקראת הקידוש לבנה של אדר ב' אשר יתבצע (בעיקר) החל ממוצש"ק הקרובה, ט' אדר ב', יום בואו של הרבי הקודם, הריי"צ לארה"ב • להורדת הקבצים

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
זאב קרומבי
למען ילמדו