מלכות 1290
  • כפר חב"ד: תלמידי הישיבת ערב סיימו את מסכת פסחים

    התרגשות רבה היתה בבית מנחם בכפר חב"ד, עת הגיעו לשלב הסיום חתני ישיבת ערב בכפר חב"ד בראשות הגר"מ הלפרין. הנחה את האירוע הרב שמעון רבינוביץ שמסייע שנים רבות לישיבת ערב שהזמין את הרב הלפרין לפתוח את האירוע • לתמונות

    צילום: אליהו לוי
i
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
קזח 500
למען ילמדו 300