hope 1290
  • כעת להורדה: המדריך לשבועות של מכון הלכה חב"ד

    שמחים אנו להגיש בזה, בפני קהל אנ"ש חסידי חב"ד הצמאים לדבר הוי' זו הלכה את הקובץ "הלכה למעשה – שבועות', אשר הינו תדפיס מתוך ספר שייצא לאור אי"ה, ויכלול את הלכות ומנהגי ימי ספירת העומר, ראש חודש, יום טוב, חג השבועות, בין המצרים ודנים הקשורים לימי הקיץ • לסקירה מלאה ולהורדה

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
באתי לגני
זאב קרומבי