• כינוס תורה בישיבה גדולה 'תורת אמת' בירושלים

    על פי הוראת כ"ק אדמו"ר מה"מ לקיים בסמיכות לחג השבועות – כינוס תורה – התקיים היום כינוס תורה בישיבה גדולה 'תורת אמת' עיה"ק ירושלים תובב"א. על פי הכלל 'פותחין בדבר מלכות' הת' לו יצחק לפידות חזר שיחה של הרבי על ענייני היום • לדיווח ותמונות

    צילום: שניאור מור יוסף
i
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
מכירה סינית 500
מרגליות 300