מצות אנ"ש 1290
  • כ"ז אדר – רצוננו לראות את מלכנו!

    עשרים ושש שנים עברו מאז החל ההעלם והסתר הנורא והאיום בכ"ז אדר ראשון תשנ"ב, והמשכו בכ"ז אדר ובג' תמוז תשנ"ד, וביחד עם כך עומדים חסידי חב"ד באמונתם כי "דבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם", ובטוחים בנבואת הגאולה והגואל. וברגעים האחרונים של הגלות, מתחזקים בהתקשרות איתנה ובאמונה ש"הנה הנה משיח בא", תיכף ומיד ממש.

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
זאב קרומבי
יא ניסן