מצות אנ"ש 1290
  • כ"ב שנים לפטירתו של הרב יהוסף גדליה רלב"ג ע"ה

    ביום ז"ך באייר חל יום היארצייט ה-22 של הרב יהוסף גדליה רלב"ג, שהיה חתנו ויד ימינו של הרה"ח הנודע ר' עזריאל זעליג סלונים ז"ל, מתלמידי ליובאוויטש בשנות תער"ב – תרע"ו, ואח"כ נציגו האישי של הרבי בירושלים ומנהל "כולל חב"ד" • לתולדות חייו

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
זאב קרומבי
יא ניסן