אגודה ירושלים
  • י"ט כסלו: בקהילת רחובות חילקו את הש"ס

    לקראת חג הגאולה י"ט כסלו החליטו בקהילת חב"ד ברחובות לשתף את כל ציבור אנ"ש במנהג חלוקת הש"ס. כל אחד מאנ"ש לוקח על עצמו ללמוד את אחת מהמסכתות במשך שנה עד י"ט כסלו בשנה הבאה. ר׳ שמואל אצרף, בנו של הרב יעקב אצרף ע"ה, תרם סט שלם של ש"ס מבואר וכל מי שקיבל על עצמו ללמוד בל"נ מסכת או חלק ממנה קיבל את הספרים • לדיווח ותמונות

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
שטרברג 300
זאב קרומבי
אגודה 339