מלכות 1290
  • טלז סטון: אחדות ישראל בתפארתה

    400 מילדי היישוב והוריהם השתתפו בכינוס "ל"ג בעומר ענק" בטלז סטון, רבה הספרדי של טלז סטון הרב יהודה קבסה כובד בדברי תורה וברכה. השנה הגיע מספר המשתפים בה ליותר מ-400 ילדים תושבי העיר מכל גווני הקשת החרדית: חסידים, ליטאים וספרדים • לדיווח ותמונות

i
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
מלכות 500
למען ילמדו 300